Gotham Bold шрифт

Gotham Bold
     

Просмотр шрифта

Gotham Bold

Символы шрифта

Форматы шрифта

Доступные форматы
Файл шрифтаФормат шрифтаВерсияСимволовРазмер
gotham-bold.otfOTF - OpenType1.22229 Kb
gotham-bold.ttfTTF - TrueType122245 Kb
gotham-bold.pfbPFB - PostScript1.22 Kb